Arhiva mjeseca: veljača 2017

SINJSKA ALKA U VUKOVARU 2017

16 velj. 2017

                                THIS YEAR CEREMONY WILL BE HELD IN VUKOVAR

Nastala početkom XVIII. st., ona je nastavak – i jedini preostatak – mnogobrojnih viteških nadmetanja što su se održavala u nekim većim mjestima mletačke Dalmacije, a najpoznatija su ona u Zadru (do 1820.), Imotskom (do oko 1840.) i Makarskoj (do 1832.). Najstariji pisani spomen o Sinjskoj alci potječe iz 1784. godine. To su tri soneta i jedna oda koje je na talijanskom jeziku ispjevao splitski liječnik i glazbenik Julije Bajamonti. Najstariji službeni spis je pismo što ga je 10. veljače 1798. grof Rajmund Thurn, prvi austrijski komesar za novozaposjednute krajeve, iz Zadra uputio tadašnjem zapovjedniku Sinja, kolunelu Jakovu Grabovcu. Thurn, naime, obavještava da je Dvorska komisija potpuno odobrila da se u Sinjskoj krajini i dalje održava Alka, na posljednji dan karnevala, kako je i dotad bilo uobičajeno. Iz iste godine potječe i dokument o Alci što je, u čast baruna Corneo-Steffanea, drugoga opunomoćenog austrijskog komesara za Istru, Dalmaciju i Albaniju, održana 14. svibnja, kojom ju je prilikom, u svečanome govoru, nazvao brillante spettacolo (blistavi prizor). 

The Alka originated at the beginning of 18th century; it has been a continuation – and the only remainder – of numerous chivalric contests held in some major places of Venetian Dalmatia. The most famous were those held in Zadar (up to 1820), in Imotski (up to around 1840) and in Makarska (up to 1832). The oldest known written mention of the Alka of Sinj comes from 1784. These are three sonnets and an ode written in Italian language by a doctor and musician from Split, Julije Bajamonti. The oldest official document is a letter written on 10th of February 1798 by count Raimund Thurn, the first Austrian commissioner for newly occupied regions, sent from Zadar to that-time commander of Sinj, Colonel Jakov Grabovac. Namely, Thurn reports that the Royal Commission has unanimously approved further competitions of the Alka in the Cetina region, on the last carnival day, as it was customary up to that time. From the same year comes a document about the Alka, held on 14th May in honour of Baron Corneo-Steffane, another accredited Austrian commissioner for Istria, Dalmatia and Albania, on which occasion, in his formal speech, he called the Alka “brillante spettacolo”

ALKA WEB PAGE